đồng xoài

Hàng loạt nhà đầu tư hiện diện ở thị trường Đồng Xoài, đâu là điểm nổi bật?

Đồng Xoài – Bình Phước còn quỹ đất lớn, giá mềm, thị trường nhiều tiềm năng thu hút nhà đầu tư. Sự có mặt của các doanh nghiệp bất động sản lớn triển khai dự án tại đây đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho thị trường, từ đó hấp dẫn nhà […]

Hotline