TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng): Quy hoạch hướng đến phát triển bền vững

26/03/2021 10:15 Sáng

Những năm gần đây, thành phố Bảo Lộc đã có nhiều nỗ lực để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cùng với đó, TP. Bảo Lộc luôn chú trọng việc triển khai, quản lý quy hoạch chung của thành phố và các vùng phụ cận nhằm tạo ra sự phát triển toàn diện và bền vững.

Những con số ấn tượng

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tuy gặp nhiều khó khăn, song thành phố Bảo lộc đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách, huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, từ đó đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế. Số doanh nghiệp tăng bình quân 12,47%/ năm, hộ kinh doanh tăng bình quân 3,3%/ năm. Số dự án thu hút đầu tư tăng 50% so với nhiệm kỳ trước. Giá trị sản xuất tăng bình quân 9,3% năm (trong đó: thương mại, dịch vụ tăng bình quân 10,8%/năm, công nghiệp – xây dựng tăng bình quân 9,6%/năm, nông – lâm nghiệp tăng bình quân 4,9%/năm); tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp cao, chiếm 85,7%.

“Những năm gần đây, thành phố Bảo Lộc đã có nhiều nỗ lực để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”.

Bên cạnh đó, thành phố đã đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phường phát triển toàn diện, từ đó đã phấn đấu đạt 41/51 tiêu chuẩn thuộc các nhóm tiêu chí đô thị loại II. Cơ sở vật chất phúc lợi xã hội được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng của các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng được yêu cầu phát triển và nhu cầu xã hội, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố. Hệ thống y tế hoàn thiện từ thành phố đến cơ sở; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 84%. Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 91,8%, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia tính chung đạt 66,7 (riêng trường công lập đạt tỷ lệ 84,6%). Có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,59%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,52%.

Đạt được những kết quả nêu trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với định hướng xây dựng thành phố là trung tâm dịch vụ, công nghiệp phía Nam của tỉnh; có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng thời, Đảng bộ thành phố cũng đã phân tích, đánh giá đúng tình hình, từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả với các chương trình, kế hoạch gắn với chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy và chính quyền, công tác vận động nhân dân của Mặt trận và các đoàn thể, tạo được sự đồng thuận, thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Quy hoạch đồng bộ hướng đến sự phát triển bền vững

Mục tiêu đến năm 2025, Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh, đạt tiêu chí đô thị loại II, có hạ tầng đồng bộ; là đô thị hạt nhân phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, trung tâm Tiểu vùng III, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; mở rộng quy mô, phát triển sâu công nghiệp sản xuất các sản phẩm có ưu thế; thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng thành phố Bảo Lộc phát triển toàn diện, bền vững…

“Thành phố Bảo Lộc thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, có tên tuổi bằng việc khai thác các lợi thế, tiềm năng thiên nhiên sẵn có”.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các Sở ngành và TP Bảo Lộc đã thuê tư vấn thực hiện quy hoạch TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040. Lập quy hoạch chung làm cơ sở để triển khai các chương trình, dự án, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, phát huy tính chất đặc thù về yếu tố cảnh quan tự nhiên và xây dựng hình ảnh một đô thị trên cao nguyên, hiện đại, sinh thái, bên cạnh các khu dân cư lâu đời mang bản sắc đặc trưng của khu vực Bảo Lộc và các vùng phụ cận. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư, hoàn thiện, cảnh quan đô thị được chỉnh trang…Đồng thời, quy hoạch thành phố Bảo Lộc và các vùng phụ cận phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Trên tinh thần, quy hoạch đô thị là cả một quá trình kỹ thuật và chính trị, xử lý việc kiểm soát sử dụng đất và thiết kế môi trường đô thị nhằm hướng dẫn và đảm bảo sự phát triển trật tự của các khu định cư và các cộng đồng. Thành phố Bảo Lộc luôn chú trọng triển khai, quán triệt một cách nghiêm túc quy hoạch thành phố và các vùng phụ cận. 

Để đạt được mục tiêu kinh tế – xã hội trên, Bảo Lộc đẩy mạnh thu hút đầu tư bằng việc khai thác các lợi thế, tiềm năng về thời tiết, khí hậu, cảnh quan, đất đai… Từ đó, đã có ít nhất 46 nhà đầu tư quan tâm, đặt vấn đề trực tiếp với thành phố, trong đó có hàng chục nhà đầu tư có tên tuổi như: SunGroup, Vingroup, Hưng Thịnh, Ecopark, HUD, Văn Phú Invest… Chính việc thu hút các nhà đầu tư vào thành phố Bảo Lộc đã tác động đến đất đai và cảnh quan để tiến hành xây dựng các dự án. Ngoài việc phê duyệt kỹ dự án đầu tư của các công ty BĐS, tập đoàn lớn của cơ quan địa phương; còn có sự tham gia nhộn nhịp của các hộ gia đình bán đất cho các nhà đầu tư bên ngoài vào thực hiện phân lô, tách thửa hoặc người dân tự phân lô, tách thửa để bán. 

“Xây dựng hình ảnh một đô thị trên cao nguyên đặc thù, hiện đại, sinh thái, bên cạnh các khu dân cư lâu đời mang bản sắc đặc trưng của khu vực Bảo Lộc và các vùng phụ cận”.

Lo ngại đồ án quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 bị phá vỡ. Trong thời gian qua, thành phố Bảo Lộc đã quán triệt quyết liệt về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, cụ thể, thực hiện Chỉ thị 17-CT/ThU Thành ủy Bảo Lộc, ngày 29/01/2019 và Chỉ thị 02 –CT/ThU ngày 23/12/2020, Thành phố Bảo Lộc đã tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; đảm bảo thượng tôn pháp luật, không để tình trạng tự ý mở đường, san gạt, phân lô bán nền trái với quy định của pháp luật, đồng thời khuyến khích đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp, của các nhà đầu tư chân chính; tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm không ngừng thu hút đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Khi phát hiện các trường hợp phân lô bán nền, xây dựng không phép, trái với quy định của pháp luật, Thành phố Bảo Lộc thực hiện nghiêm túc công văn của Thành ủy, nhanh chóng xác minh, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng không phép, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và cần xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đã buông lỏng quản lý, để xảy ra trường hợp vi phạm.

Có thể thấy, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch thành phố và các vùng phụ cận luôn là vấn đề được lãnh đạo thành phố Bảo Lộc quan tâm và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ nhằm triệt tiêu các nguy cơ phá vỡ quy hoạch, phá vỡ cảnh quan. Với những bước đi quyết liệt và cẩn trọng đó, Bảo Lộc được kỳ vọng sẽ trở thành thành phố thông minh phát huy vai trò động lực, xứng tầm đô thị cấp vùng, quy mô tương đương tỉnh lỵ là hạt nhân của sự phát triển toàn diện và bền vững.

Hà Cường – Thu Hà

Xem thêm

 • Bộ GTVT công bố ‘hình hài’ 5.000 km đường cao tốc

  Bộ GTVT xây dựng kế hoạch đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có 5.000km đường bộ cao tốc, Chính phủ đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu trong từng thời kỳ trung […]

 • Đề xuất quy hoạch 42 tuyến cao tốc

  42 tuyến cao tốc trên toàn quốc được đề xuất quy hoạch để dự kiến đầu tư xây dựng từ nay đến năm 2030 với tổng vốn khoảng 825.000 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện dự thảo quy hoạch giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến […]

 • Đánh thức giao thông miền Nam với loạt cao tốc được triển khai

  (Xây dựng) – Nhiều dự án cao tốc trọng điểm của miền Nam đồng loạt khởi công trong năm 2021, được kỳ vọng trở thành bàn đạp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bứt phá. Đầu tư kết nối trục Đông – Tây Giới chuyên gia nhận định, đường cao tốc là một […]

 • Hưng Thịnh Land vừa huy động 1.200 tỷ trái phiếu, lãi suất không dưới 10,5% và đảm bảo bằng dự án

  Tập đoàn Đèo Cả và Tập đoàn Hưng Thịnh vừa công bố muốn đầu tư cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc hơn 19.000 tỷ đồng. Hưng Thịnh Land vừa huy động thành công 1.200 tỷ thông qua 3 lô trái phiếu. Trong đó, lô thứ nhất giá trị chào bán 500 tỷ đồng, lãi […]

 • Bất động sản 3 tháng đầu năm: Vùng ven bùng nổ, nhiều sóng đất nền

  ổng hợp số liệu từ Chợ Tốt Nhà trong Quý 1/2021 ghi nhận tình hình bất động sản toàn quốc đang dần khởi sắc và phục hồi sau một năm 2020 nhiều thăng trầm. Thị trường toàn quốc nhanh chóng tạo đỉnh vào Q1/2021 Theo ghi nhận của chuyên trang Chợ Tốt Nhà trong Quý […]

 • Vì sao dòng tiền nhà đầu tư đổ về “vũng trũng” Tây Nguyên?

  Thời gian qua, xu hướng lựa chọn BĐS sinh thái đang là sân chơi của nhiều NĐT có dòng tiền nhàn rỗi. Vùng đất Tây Nguyên như Bảo Lộc (Lâm Đồng), Đắc Lắk, Gia Lai… đang trở thành “vũng trũng” đón làn sóng đầu tư khá mạnh mẽ của cả doanh nghiệp BĐS lẫn NĐT […]

 • Bảo Lộc trên con đường chinh phục “trái tim”

  Tiềm năng phát triển Trước đây khi nhắc tới Lâm Đồng, người ta sẽ nghĩ đến thành phố Đà Lạt như một đại diện sáng giá. Thế nhưng, thời gian gần đây, Bảo Lộc “chiếm sóng” khi sở hữu cho mình những đặc điểm nổi bật hiếm đâu sánh bằng. Bảo Lộc mang trong mình […]

Hotline